Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skierniewice Biegają z Mapą!

W środę 24 maja odbył się Pierwszy Skierniewicki bieg z mapą. Wzięli w nim udział uczniowie naszego gimnazjum i szkoły podstawowej. Każda z drużyn składała się z 10 osób. Wszyscy uczniowie spisali się na medal. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal i dyplom.

Gratulujemy!

Beata Kowalczyk

Dostępność