KONKURS DLA KLAS IV-VII I GIMNAZJUM

Szkolny Klub Wolontariusza w ramach Dnia Kundelka zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat kampanii adopcyjnej psiaków ze Skierniewickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

Termin dostarczenia prac do pani Lucyny Synowiec:
13 października 2017 r.

Format pracy: A4
Technika wykonania dowolna.

 

REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Wolontariatu.

2. Cel konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości oraz promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci miłości do zwierząt
 • Kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za los zwierząt
 • Propaganda idei adopcji zwierząt skrzywdzonych przez los przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
 • Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej uczniów.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
 • uczniowie klas IV, V, VI, VII szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjów
 • Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej o tematyce prozwierzęcej.

Technika pracy dowolna. Format A4.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie według wzoru:
 • imię i nazwisko autora
 • klasa

4. Ramy czasowe trwania konkursu:

 • Czas trwania konkursu: od 18.09.2017 do 13.10.2017 roku

5.Nagrody:

 • W każdej grupie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia;
 • Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe