Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 06.10.2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach kandydowało łącznie 52 uczniów z klas IV-VII oraz gimnazjum. W wyniku głosowania wyłoniono Zarząd Samorządu Uczniowskiego w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Bartosz Foks
Zastępca: Alicja Więcek
Sekretarz: Wiktoria Czapnik

Dziękujemy wszystkim kandydatom i gratulujemy osiągniętych wyników. Liczymy na waszą pomysłowość i zaangażowanie. Spotkanie organizacyjne Samorządu odbędzie się 11.10.2017 roku o godzinie 10:45 na auli. O obecność proszeni są wszyscy członkowie SU.


Konrad Skoneczny

Dostępność