List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji