Konkurs informatyczny

ZAPROSZENIE do udziału w

XVIII MIEJSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM
SKIER@INFO 2020

dla uczniów szkół podstawowych
dla klas VI – VIII

 

Konkurs jest dwustopniowy:

I – etap szkolny
II – etap miejski (FINAŁ)

Zgłoszenia do dnia 1 kwietnia 2020 r. przyjmują nauczyciele informatyki

Etap szkolny zostanie przeprowadzony w formie pisemnej jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych z terenu miasta Skierniewic w dniu 3.04.2020 roku o godz. 1000.

Do etapu II (miejskiego) kwalifikują się automatycznie zwycięzcy etapu szkolnego z każdej ze szkół, bez względu na ilość zdobytych punktów oraz 10 uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów ze wszystkich szkół.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych opiekunów uczniów, na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, których przetwarzanie związane jest z organizacją Konkursu, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

I. Etap szkolny

 1. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Zadania na etap szkolny przygotowuje Miejska Komisja Konkursowa i przekazuje je do szkół do dnia 31.03.2020 r.
 3. Etap szkolny zostanie przeprowadzony w formie pisemnej jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych z terenu miasta Skierniewic w dniu 3.04.2020 roku o godz. 1000.
 4. Do etapu II (miejskiego) kwalifikują się automatycznie zwycięzcy etapu szkolnego z każdej ze szkół, bez względu na ilość zdobytych punktów oraz 10 uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów ze wszystkich szkół.
 5. Etap szkolny rozstrzyga Szkolna Komisja Konkursowa, która ogłasza wyniki do dnia 7.04.2020 r.
 6. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła podpisany przez dyrektora szkoły protokół z etapu szkolnego wraz z kartami odpowiedzi pierwszych 10 uczniów na adres Miejskiej Komisji Konkursowej do dnia 8.04.2020 r.
 7. Miejska Komisja Konkursowa ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego do dnia 16.04.2020 r. na stronie internetowej: http://sp4-skierniewice.pl

II. Etap miejski

 1. Etap miejski organizuje i przeprowadza Miejska Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.
 2. Etap ten odbędzie się w dniu 05.2020 r. o godz. 1000 w pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.
 3. Uczniowie w tym etapie rozwiązują zadania pisemne i praktyczne korzystając z komputera.
 4. Prace uczniów są kodowane i ocenia je Miejska Komisja Konkursowa.
 5. Rozstrzygnięcie etapu miejskiego nastąpi w dniu 05.2020 r. o godz. 1400 w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.
 6. Miejska Komisja Konkursowa może dokonać weryfikacji wyników etapu szkolnego.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

I. Etap szkolny

W etapie szkolnym wymagane są następujące umiejętności:

 • stosowania systemu binarnego,
 • stosowania różnych systemów liczbowych,
 • stosowanie algorytmów i programowania,
 • określania przeznaczenia urządzeń komputera,
 • posługiwania się graficznymi systemami operacyjnymi,
 • rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych,
 • stosowania Internetu do komunikacji i wyszukiwania informacji,
 • tworzenia dokumentów o złożonej strukturze,
 • tworzenia stron WWW za pomocą edytorów.

II. Etap miejski

W etapie miejskim wymagane są następujące umiejętności:

 • określania przeznaczenia poszczególnych elementów komputera,
 • posługiwania się i konfigurowania graficznego systemu operacyjnego,
 • rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem programów użytkowych,
 • przedstawianie i testowanie problemów w postaci algorytmicznej,
 • stosowania Internetu do komunikacji i wyszukiwania informacji,
 • tworzenia dokumentów o złożonej strukturze,
 • archiwizowanie danych,
 • tworzenia stron WWW za pomocą HTML-a,
 • języki programowania.

III. Oprogramowanie

 • Windows 10
 • Pakiet biurowy MS Office 2013 i 2016 (Word, Excel, Power Point),
 • Przeglądarki internetowe,
 • Edytory graficzne (Gimp, Paint, Paint 3D),
 • Programowanie (Pivot, Baltie, Logomocja, Scratch)
 • Programy archiwizujące. 

IV. Literatura

 1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu informatyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 2. Czasopisma o tematyce informatycznej.

Terminarz Konkursu

3 kwietnia 2020

przeprowadzenie etapu szkolnego

do 8 kwietnia 2020

zakończenie etapu szkolnego – przesłanie protokołu do Miejskiej Komisji Konkursowej

do 16 kwietnia 2020

ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego

8 maj 2020

przeprowadzenie finału miejskiego

12 maja 2020

rozstrzygnięcie finału miejskiego, ogłoszenie listy laureatów i finalistów konkursu

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach

Dostępność