Login i hasło w Librusie

 Jak sprawdzić login do konta dla swojego dziecka z konta rodzica?

Wybieramy w menu górnym UCZEŃ – INFORMACJE

W części Konto Ucznia możemy sprawdzić login dziecka oraz możemy wygenerować NOWE HASŁO do konta.

Dostępność