Konsultacje dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo,

od dnia 1 czerwca istnieje możliwość udziału uczniów klas 4-8 w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje będą odbywały się w formie online lub stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. O potrzebie takiej konsultacji należy poinformować nauczyciela przedmiotu.

Przed udziałem ucznia w zajęciach stacjonarnych należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI