Uwaga!

Szanowni Państwo

od dnia 18 maja jest możliwość prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i zajęć specjalistycznych na terenie szkoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mogą się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą rodzica i ucznia.

Dyrektor Szkoły

 

Organizacja zajęć specjalistycznych i rewalidacji indywidualnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Dostępność