Przydział sal na egzamin ósmoklasisty, informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

znajdują się po prawej stronie pod linkiem
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.