Obiady

Zapisy na obiady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020 r. (kartę należy zostawiać u Pań woźnych w wejściach do szkoły)

Obiady będą wydawane od dnia 14.09.2020 r. Opłatę za miesiąc wrzesień należy uiścić też do dnia 14.09.2020 r. w formie przelewu bankowego na konto:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice
Bank PKO BP o/Skierniewice
Nr konta: 78 1020 3352 0000 1302 0193 3878
Cena obiadu: 5,50 zł.
Ilość dni w miesiącu wrześniu: 13 x 5,50 = 71,50 zł.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Karta zgłoszenia

Dostępność