Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 9 w roku szkolnym 2020/2021

w terminie 01. 09 – 11.09.2020 r.

  1. Rodzic przed zapisaniem  dziecka do świetlicy szkolnej, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem „Przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej”, od którego w okresie pandemii nie ma odstępstw.
  2. Jeśli są spełnione warunki, należy pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIA, która znajduje się poniżej, dokładnie ją wypełnić i oddać do dnia 11.09.2020 r. pracownikowi przy wejściu do szkoły, lub osobiście uczeń może  przekazać ją nauczycielowi świetlicy.
  3. W razie pytań i  niejasności, nauczyciel świetlicy ma prawo kontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami drogą telefoniczną lub korespondencyjną.

Karta zgłoszenia / Regulamin

Dostępność