Obiady

Opłata za miesiąc – październik

21 dni – 115,50 zł
(cena jednego obiadu – 5,50 zł)

Należy uiścić do 10.10.2020 r.           

w formie przelewu bankowego na konto

Szkoła Podstawowa nr 9

PKO BP Oddział Skierniewice

78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

Przy wpłacie na konto należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Dostępność