Obiady

Opłata za miesiąc STYCZEŃ 2021 r.

10 dni x 5,50 = 55,00

Klasy I-III

Należy uiścić do 22.01.2021 r.

w formie przelewu bankowego na konto:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach

Ul. Tetmajera 7

96-100 Skierniewice

Nr konta: 78 1020 33520000 1302 0193 3878

 

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Dostępność