Rada Rodziców pragnie gorąco podziękować:

Dyrekcji Szkoły – za tworzenie naszym uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, w atmosferze wzajemnej akceptacji i tolerancji, a ich rodzicom – pola do aktywnego współdziałania ze szkołą,
Nauczycielom – za trud i wysiłek codziennie wkładany w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia, jak i krzewienie postaw i wartości prospołecznych,
Samorządowi Uczniowskiemu – za wsparcie naszych działań, kreatywność, życzliwość, otwartość i dobre słowo,
Uczniom – za zaangażowanie w naukę, działalność sportową, plastyczną i charytatywną, jak i godne reprezentowanie naszej szkoły poza jej murami,
Rodzicom – za podejmowanie działań na rzecz szkoły, wpłaty na Radę Rodziców, zaufanie, jakim nas obdarzyliście,
Wszystkim Pracownikom szkoły, tzw. mistrzom drugiego planu – tj. paniom z biblioteki, paniom ze świetlicy, pani intendentce, paniom woźnym, obsłudze administracji i sekretariatu – dzięki którym nasza szkoła prężnie funkcjonuje, a dzieci są obdarzone przezeń troską i opieką.

Dziękujemy, że jesteście. Wszystkim i każdemu z osobna. Dzięki Wam nasze działania nabierają sensu. Życzymy Wam zdrowych, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji. Wypocznijcie dobrze przez ten czas, abyśmy w następnym roku szkolnym mogli się spotkać z nową energią, pozytywnym nastawieniem, chęcią do działania i jeszcze lepszymi pomysłami.


Pozdrawiamy,
Rada Rodziców