Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6d

15 marca – sprawdzian z programu Baltie

Umiejętności:

 • tworzenie programów w trybie programowania z uwzględnieniem:
  • zmiany szybkości Baltiego
  • czarowania z chmurką i bez chmurki
  • powtarzania poleceń
  • niewidzialności Baltiego
  • zmiany pozycji Baltiego na scenie
 • tworzenie animacji w programie Baltie z uwzględnieniem:
  • czasu trwania animacji
  • zmiany początku i końca animacji

Przykładowe zadania

Zadanie 1: Utwórz program, w którym Baltie posadzi 5 grzybków obok siebie.

Zadanie 2: Utwórz program, w którym Baltie posadzi 5 grzybków obok siebie z opcją czarowania bez chmurki.

Zadanie 3: Utwórz program, w którym Baltie posadzi 5 grzybków obok siebie z opcją czarowania bez chmurki i w trybie niewidzialny.

Zadanie 4: Utwórz program, w którym Baltie posadzi 10 tulipanów z szybkością 8 i z powtarzaniem poleceń.

Zadanie 5: Utwórz program, w którym Baltie posadzi choinki wzdłuż prawej i lewej krawędzi sceny.

Zadanie 6: Utwórz program, w którym Baltie obejdzie całą scenę dookoła z szybkością 7 i z powtarzaniem poleceń.

Zadanie 7: Utwórz program, w którym zaraz po uruchomieniu Baltie znajdzie się w lewym górnym rogu i posadzi 6 tulipanów.

Zadanie 8: W programie Baltie utwórz animację lecącego ptaka, który ma się pojawić w prawym górnym rogu sceny i w czasie 6 sekund przefrunie do lewego dolnego rogu sceny.

Dostępność