Klasa 8a

Zadanie 1. Utwórz program obliczający objętość i pole powierzchni sześcianu o boku a. Utwórz zmienne a, V i P. Wartość zmiennej a wprowadzaj z klawiatury, a wyniki V i P wyprowadzaj na ekran. Zapisz program pod nazwą Sześcian_1.

Zadanie 2. Otwórz program Sześcian_1 z poprzedniego zadania. Utwórz zmienną wybór. Zmodyfikuj program tak, aby dla wartości zmiennej wybór równej s obliczał objętość sześcianu, a dla wartości zmiennej wybór równej p – pole powierzchni sześcianu. Zapisz program pod nazwą Sześcian_2.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program z zadania 1 tak, aby wykonał obliczenia dla dziesięciu wartości zmiennej a wprowadzonych z klawiatury. Zapisz program pod nazwą Sześcian_3.

Zadanie 4. Utwórz program obliczający średnią arytmetyczną pięciu wprowadzonych liczb. Oceny wprowadzaj z klawiatury. Jeśli średnia będzie większa od 4 wyświetlaj napis „Już dobrze programuję”, w przeciwnym wypadku „Muszę się jeszcze trochę pouczyć”.