Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasa 8a

C++

Kompilator online

25 stycznia 2019 r.

Zadanie: Utwórz program obliczający sumę dwóch liczb wprowadzanych z klawiatury i wyświetlający wynik na ekranie.

Rozwiązanie:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, suma;
  cout<<"Podaj a: "<<endl;
  cin>>a;
  cout<<"Podaj b: "<<endl;
  cin>>b;
  
  suma = a +b ;
  
  cout<<"Suma wynosi: "<<suma;
  return 0;
}

1 marca 2019 r.

Zadanie: Utwórz program, który będzie obliczał iloraz dwóch liczb a i b wprowadzonych z klawiatury. Iloraz możemy obliczyć tylko dla b różnego od zera – jeśli warunek nie zostanie spełniony, program powinien wyświetlić napis „Nie dzielimy przez zero”. Zmień typ wszystkich zmiennych na rzeczywisty float.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    float a,b,iloraz;
    cout<<"Podaj a: ";
    cin>>a;
    cout<<"\nPodaj b: ";
    cin>>b;

    if(b!=0)
    {
    iloraz = a/b;
    cout<<"Iloraz wynosi: "<<iloraz;
    }
    else
    cout<<"Nie dzielimy przez zero!";

    return 0;
}

15 marca 2019 r.

Temat: Stosowanie pętli for.

Zadanie 1: Utwórz program, który wypisze wszystkie liczby od 1 do 10.

Zadanie 2: Utwórz program, który wypisze wszystkie liczby z zakresu od 20 do 40.

Zadanie 3: Utwórz program, który wypisze 5 razy napis „informatyka”.

Dostępność