Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasa 8b

C++

Kompilator online

5 marca 2019 r.

Zadanie: Utwórz program obliczający sumę dwóch liczb wprowadzanych z klawiatury i wyświetlający wynik na ekranie.

Rozwiązanie:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, wynik;
  cout<<"Podaj a: "<<endl;
  cin>>a;
  cout<<"Podaj b: "<<endl;
  cin>>b;
  
  wynik = a + b ;
  
  cout<<"Suma wynosi: "<<wynik;
  return 0;
}

Zadanie: Utwórz program obliczający sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz dwóch liczb wprowadzanych z klawiatury i wyświetlający wyniki na ekranie.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a,b,suma,roznica,iloczyn,iloraz;
	cout<<"Podaj a: "<<endl;
	cin>>a;
	
	cout<<"Podaj b: "<<endl;
	cin>>b;
	
	suma=a+b;
	roznica=a-b;
	iloczyn=a*b;
	iloraz=a/b;
	
	cout<<"Suma wynosi: "<<suma<<endl;
	cout<<"Roznica wynosi: "<<roznica<<endl;
	cout<<"Iloczyn wynosi: "<<iloczyn<<endl;
	cout<<"Iloraz wynosi: "<<iloraz<<endl;
	
	return 0;
}

13 marca 2019 r.

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowej w języku C++.

Zadanie 1: Utwórz program, który będzie obliczał iloraz dwóch liczb a i b wprowadzonych z klawiatury. Iloraz możemy obliczyć tylko dla b różnego od zera – jeśli warunek nie zostanie spełniony, program powinien wyświetlić napis „Nie dzielimy przez zero”. Zmień typ wszystkich zmiennych na rzeczywisty float.

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a,b,iloraz;
    cout<<"Podaj a: ";
    cin>>a;

    cout<<"\nPodaj b: ";
    cin>>b;

    if(b!=0)
    {
    iloraz = a/b;
    cout<<"Iloraz wynosi: "<<iloraz;
    }
    else
    cout<<"Nie dzielimy przez zero!";

    return 0;

}

Zadanie 2: Utwórz program obliczający pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h będących liczbami całkowitymi. Wartości zmiennych a, b i h wprowadzaj z klawiatury. Wyniki obliczeń i odpowiednie komunikaty wyświetl na ekranie. Dodaj w programie sprawdzanie, czy wysokość h jest różna od zera. Dla h różnego od zera należy wykonać obliczenia pola i wyświetlić wynik, a w przeciwnym wypadku wyświetlić komunikat „niepoprawne dane”.

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int a, b, h, pole;
cout<<"Podaj a: "<<endl;
cin>>a;

cout<<"Podaj b: "<<endl;
cin>>b;

cout<<"Podaj h: "<<endl;
cin>>h;

if(h!=0)
{
pole = (a+b)*h/2;
cout<<"Pole wynosi: "<<pole;
}
else
cout<<"niepoprawne dane";

return 0;
}
Dostępność