Audycje radiowe

Audycje radiowe: „Dzieciaki mają głos, czyli przemyślenia filozofów bez brody”

Pomysł audycji radiowych zrodził się w czasie tworzenia programu nauczania lekcji etyki. W nagraniach uczestniczą uczniowie, którzy chodzą na lekcje etyki, a także są ci uczniowie, którzy są redaktorami gazetki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9, ale do zespołu  może należeć każde dziecko, które uczęszcza do szkoły.

Dzieci mają dużo do powiedzenia i mają swoje przemyślenia na wszelkie tematy. Niestety często brak im odwagi, umiejętności, aby głośno sformułować swoje myśli. Niejednokrotnie potrafią pozytywnie zaskoczyć jakością swoich przemyśleń, które mogłyby dać do myślenia niejednemu dorosłemu. Problemy etyczno-filozoficzne, jak również dotykające sfery szeroko pojętej profilaktyki, są ciekawe dla młodzieży. Często dzieciaki nie mają możliwości wypowiedzenia się. Zajęcia etyki, a także zajęcia o charakterze filozoficznym – dają uczniom taką możliwość.

Etyka uczy myślenia – to główne przesłanie zajęć etyki w  szkole. Wiedza pojęć filozoficznych i etycznych nie jest najważniejsza. Każda odpowiedź jest prawidłowa. Super jest, kiedy dziecko potrafi zadać także pytanie. Niewątpliwie godziny do dyspozycji wychowawcy dają także możliwość kreatywnego spędzenia czasu z dziećmi i przeprowadzania rozmów na tematy dotykające nie tylko profilaktyki, ale także norm i tematów ważnych z punktu widzenia moralności. Dzieciaki maja potrzebę bycia wysłuchanym i wyjścia poza pewne ramy i obostrzenia, które narzucane są w systemie edukacji.

Celem audycji jest wsłuchanie się w opinie młodych ludzi i zachęcenie innych do prowadzenia dociekań filozoficznych, rozmów profilaktycznych wbrew powiedzenia: „dzieci i ryby głosu nie mają”.

Nagrania audycji maja miejsce w szkole, a do współpracy zaprosiliśmy Radio RSC. Audycje emitowane są na antenie radia.

[sonaar_audioplayer show_playlist=”true” show_track_market=”true”][/sonaar_audioplayer]