Biblioteka

Godziny Otwarcia

Wypożyczalnia zaprasza uczniów w godzinach:

 


Wypożyczalnia

Czytelnia
Poniedziałek 8:45 – 13:50 7.30 – 15.00
Wtorek 8:45 – 15:40 7.30 – 15.40
Środa 7:30 – 15:40 7.30 – 14.00
Czwartek 7.30 – 14:45 7.30 – 15.40
Piątek 7.30 – 13:50 7.30 – 14.35

Biblioteka znajduje się na piętrze szkoły w segmencie C. Zajmuje dwa pomieszczenia, w których utworzone zostały:

 

 • Wypożyczalnia.

  Znajduje się tu księgozbiór podręczny, stanowiska do wypożyczeń, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

 • Czytelnia.

  Dysponujemy miejscami do dwudziestu czytelników, można tu skorzystać ze słowników, encyklopedii lub przeczytać ciekawy artykuł w czasopiśmie. Uczniowie mają wolny dostęp do zbiorów, samodzielnie mogą wybrać książkę lub lekturę.
  Czytelnia została wyposażona w sprzęt multimedialny, co umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć.

Regulamin czytelni szkolnej

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Każdy odwiedzający czytelnie jest zobowiązany wpisać się osobiście do zeszytu odwiedzin.
 4. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, Regulamin Czytelni Szkolnej, Regulamin Stanowska Komputerowego.
 5. Uczniowie korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnie okrycie.
 6. Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się
 7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 8. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić nauczycielowi.
 9. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.
 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycją wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
 11. Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać z czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.
 13. W czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 14. Zasady korzystania za stanowiska komputerowego określa osoby regulamin.
 15. Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.
 16. Każdy czytelnik powinien zaznajomić  się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece i czytelni. Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami. Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.

ZBIORY

Księgozbiór biblioteki liczy około 9350 woluminów. Stanowią go w większości książki pochodzące za zbiorów zamkniętej szkoły nr 6. Jednak w miarę posiadanych środków, a także otrzymywanych darów, jest on stale aktualizowany pod kątem potrzeb i zainteresowań naszych czytelników.

Wyodrębniono w nim kilka zespołów zbiorów:

 • Księgozbiór podręczny – zbiór materiałów bibliotecznych udostępnianych tylko
  w czytelni: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, atlasy, albumy
 • Lektury szkolne
 • Literatura piękna: klasyczna i współczesna
 • Literatura popularnonaukowa
 • Literatura metodyczna dla nauczycieli
 • Podręczniki szkolne

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma:

 • Biblioteka w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 •  Victor Gimnazjalista
 • Victor Junior
 • Dziennik Łódzki
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • ITS(Informator Tygodniowy Skierniewic)
 • Głos Skierniewic