Zbiory

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 9350 woluminów. Stanowią go w większości książki pochodzące za zbiorów zamkniętej szkoły nr 6. Jednak w miarę posiadanych środków, a także otrzymywanych darów, jest on stale aktualizowany pod kątem potrzeb i zainteresowań naszych czytelników.

Wyodrębniono w nim kilka zespołów zbiorów:

 • Księgozbiór podręczny – zbiór materiałów bibliotecznych udostępnianych tylko 

  w czytelni: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, atlasy, albumy
 • Lektury szkolne
 • Literatura piękna: klasyczna i współczesna
 • Literatura popularnonaukowa
 • Literatura metodyczna dla nauczycieli
 • Podręczniki szkolne

 

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma:

 • Biblioteka w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 •  Victor Gimnazjalista
 •  Victor Junior
 • Dziennik Łódzki
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • ITS(Informator Tygodniowy Skierniewic)
 • Głos Skierniewic