Blog

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami odbędzie się
30 sierpnia 2022 r.
o godz. 17:00 w auli szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

23 czerwca
klasy VIII o godz.17:00

24 czerwca 
Klasy I – III godz. 9:00
Klasy VI – VII godz. 10:00
Klasy IV – V godz. 11:00

Rada Rodziców pragnie gorąco podziękować:

Dyrekcji Szkoły – za tworzenie naszym uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, w atmosferze wzajemnej akceptacji i tolerancji, a ich rodzicom – pola do aktywnego współdziałania ze szkołą,
Nauczycielom – za trud i wysiłek codziennie wkładany w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia, jak i krzewienie postaw i wartości prospołecznych,
Samorządowi Uczniowskiemu – za wsparcie naszych działań, kreatywność, życzliwość, otwartość i dobre słowo,
Uczniom – za zaangażowanie w naukę, działalność sportową, plastyczną i charytatywną, jak i godne reprezentowanie naszej szkoły poza jej murami,
Rodzicom – za podejmowanie działań na rzecz szkoły, wpłaty na Radę Rodziców, zaufanie, jakim nas obdarzyliście,
Wszystkim Pracownikom szkoły, tzw. mistrzom drugiego planu – tj. paniom z biblioteki, paniom ze świetlicy, pani intendentce, paniom woźnym, obsłudze administracji i sekretariatu – dzięki którym nasza szkoła prężnie funkcjonuje, a dzieci są obdarzone przezeń troską i opieką.

Dziękujemy, że jesteście. Wszystkim i każdemu z osobna. Dzięki Wam nasze działania nabierają sensu. Życzymy Wam zdrowych, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji. Wypocznijcie dobrze przez ten czas, abyśmy w następnym roku szkolnym mogli się spotkać z nową energią, pozytywnym nastawieniem, chęcią do działania i jeszcze lepszymi pomysłami.

Pozdrawiamy,
Rada Rodziców

Konkurs plastyczny Garnizonki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w maju/czerwcu aż w trzech konkursach plastycznych. W  jednym z nich organizowanym przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Garnizonki” na projekt maskotki-logo przedszkola, wzięło udział 14 osób z klas 4-7. Nagrodzeni to: 1 miejsce – Skowrońska Oliwia z 5B, 2 miejsce – Wasilewska Oliwia z 7F, 3 miejsce – Fabińska Olga 7E i wyróżnienie: Cichal Tosia z 7D.

Gratulujemy.

Konkurs Życie i kultura romska

Konkurs plastyczny, który organizowany był przez SP1 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.

Z naszej szkoły wzięło udział 20 uczniów klas 4-7. W dniu 13 czerwca odbyło się w SP1 uroczyste wręczenie nagród. Z naszej szkoły 1 miejsce zajęła Lipska Lena z 5D, dwa II miejsca: Cichal Tosia z 7D i Kubiak Basia z 7G, dwa III miejsca: Nowicka Maja z 6C, Karkucińska Nikola z 7A .

11 osób otrzymało wyróżnienia i nagrody: Kołtun Błażej, Rychtelski Oktawian, Sypniewski Ania, Fajek Weronika, Wojenka Aleksander, Marat Amelia, Maj Nikolina, Szarometa Wiktor, Janus Oliwia, Pawlikowska Maja, Korbeń Bartosz.

Dla wszystkich gratulacje za zaangażowanie w prace!

Uwaga KONKURS fotograficzny!

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE
Krzysztof Jażdżyk

Termin nadsyłania prac do 11 czerwca 2022 r.

Listy osób zakwalifikowanych do klas pierwszych

W dniu dzisiejszym, tj. 06.06.2022 r. o godz. 15.00 na słupie ogłoszeniowym szkoły zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Do 10.06.2022 r. należy w sekretariacie szkoły złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do SP9, w przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie przyjęte.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy o sukcesie naszej uczennicy w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Gratulujemy Zosi Marczak z klasy 7b, która za swoje opowiadanie pt. Alfred Norkowski i Super Suszarka, czyli odkrycia psa z nory” została nagrodzona III miejscem w swojej kategorii wiekowej. W tegorocznej, XXVII edycji tego konkursu wzięło udział 283 autorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, którzy nadesłali łącznie 665 tekstów literackich.

Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, edukatorka), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Uroczysty Finał odbył się w Sali offowej Jasielskiego Domu Kultury w dniu 24.05.2022 i był transmitowany na żywo na fanpage Biblioteki. Nagrodzone prace zostały zebrane w formie tomiku, który został wydany w limitowanej edycji oraz jest dostępny do przeczytania na stronie MBP w Jaśle.

Bardzo cieszymy się z tego osiągnięcia naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów literackich.

Barbara Kubik, wychowawczyni klasy VII b

Zupa

Opłata za obiady – czerwiec

12 dni x 6,10 = 73,20 zł

Należy uiścić do 10.06.2022 r. w formie przelewu bankowego na konto

Szkoła Podstawowa nr 9
PKO BP Oddział Skierniewice
78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, którego dotyczy opłata

Szkolne eliminacje do Małego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 10 maja 2022 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Małego  Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Recytatorzy zaprezentowali wiersze o dowolnej tematyce. Jury dokonało oceny poszczególnych wystąpień według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,  interpretacja tekstu,  kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

  • Natalia Meksiak – kl. I D
  • Maja Rozpara – kl. II B
  • Lena Rogowska – kl. III A

Będą oni reprezentować naszą szkołę w Małym Konkursie Recytatorskim w eliminacjach miejskich 20 maja 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy:

Bieniewicz, M. Biernat, E. Tartanus, M. Pąśko – Zalewska