Dla rodziców

W Skierniewicach działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Skierniewicach, przy ul. Pomologicznej 12a, czynny:
poniedziałek 9.00 – 16.00
wtorek 13.00 – 20.00
środa 9.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 16.00
piątek 9.00 – 16.00
sobota 9.00 – 13.00
tel. 783 146 789 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu
Ośrodek działa w oparciu o fundusze sprawiedliwości i świadczy pomoc w zakresie:
1. pomocy prawnej
2. wsparcia psychologicznego
3. wsparcia tłumacza i tłumacza języka migowego
4. wsparcia materialnego
5. pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
6. sfinansowania przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi
Do ośrodka mogą się zgłosić osoby pokrzywdzone:
PRZEMOCĄ DOMOWĄ
PRZEMOCĄ FIZYCZNĄ I PSYCHICZNĄ
WYPADKIEM DROGOWYM
PRZESTĘPSTWEM SEKSUALNYM
KRADZIEŻĄ/OSZUSTWEM
POZBAWIENIEM ALIMENTÓW
INNYM PRZESTĘPSTWEM
JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA
Więcej na temat pomocy można uzyskać na stronie:

Zapraszam Państwa do obejrzenia filmików przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyich na temat klapsów, ale nie tylko. Pedagog szkolny. Aneta Nowak.

O telefonach komórkowych
O zebraniach z rodzicami – artykuł p. Joanny Jaworskiej-Cichal
Instrukcja obserwacji i pomocy dziecku choremu na cukrzycę
Dyslektyk na lekcji języka obcego
Dyslektyk na lekcji języka obcego


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania
w roku szkolnym 2014/2015
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

kliknij i przeczytaj komunikat (pdf)


Szanowni Państwo

Pojedyncze przypadki zgłoszone przez rodziców o problemie wszawicy skłoniły nas do zapoznania Państwa z instrukcją postępowania.

Wszawica jest chorobą zakaźną, ale szybko i całkowicie wyleczalną.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka odstąpiono od procedury kontroli czystości głów. Obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości głów bez zgody rodziców.

Przebywanie osób w skupiskach podczas pobytu w szkole, przedszkolu, podczas wypoczynku, wycieczek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci w celu uniknięcia wszawicy:

  • związywanie długich włosów, ewentualnie noszenie krótkich fryzur ułatwiających pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry głowy i włosów, edukowanie i wdrażanie nawyków dzieciom (unikanie cudzych grzebieni, szczotek),
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w  tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie włosów,
  • konieczność systematycznego sprawdzania przez rodziców głów dzieciom.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach należy jak najszybciej zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

W razie potrzeby, przy dużym zasięgu tego problemu trudne do rozwiązania przypadki Dyrektor Szkoły może zwrócić się o ukierunkowanie działań do Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pielęgniarka szkolna