loader image

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Anna Kalisz
Z-ca Przewodniczącej – Katarzyna Dukaczewska
Sekretarz – Monika Sypniewska
Skarbnik – Edyta Karwat

Komisja Rewizyjna

Alicja Prośniewska-Witczak
Karolina Kumosińska
Joanna Szyba

Członkami Rady Rodziców zostali

Sylwester Baran
Ewelina Kuzaniak
Paulina Laskowska

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest także poprzez portal Librus
oraz mail radarodzicow.zsi9@gmail.com

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP  81 1020 4580 0000 1902 0132 2536

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 60 zł (jedno dziecko w szkole)

40 zł (drugie dziecko w szkole)

Regulamin Rady Rodziców (plik PDF)
Regulamin wydatkowania funduszy Rady Rodziców (plik PDF)
Załącznik 1 do regulaminu wydatkowania funduszy (plik PDF)

Przedsięwzięcia, realizacje, plany (plik PDF)

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2022-2023 – Przydział funkcji członków Rady Rodziców
Uchwała nr 2/2022-2023 – Przyjęcie preliminarza 
Uchwała nr 3/2022-2023 – Przyjęcie Regulaminu Rady Rodziców oraz Regulaminu wydatkowania funduszy 

Rozliczenia Rady Rodziców

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2021/2022 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2020/2021 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2019/2020 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2018/2019 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2017/2018 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2016/2017 (plik PDF)
Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012/2013 (plik PDF)

scroll to top