Ekopracownia pod chmurką

 

W dniu 02.09.2019 r. w naszej szkole została oddana do użytku „Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa”. Projekt został zrealizowany dzięki konkursowej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, pod  nazwą zadania „Ekopracownia pod chmurką”. 

„Ekopracownia pod chmurką – Zielona Klasa” wyposażona została w pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy, zabudowę i ogrodzenie terenu, wykonanie ogródka przyszkolnego – zagospodarowanego w nasadzenia roślinne – krzewy, drzewa, rośliny zielne.

Zajęcia w Ekopracowni uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy, uczniowie poprzez praktyczne działanie nabędą nowe wiadomości i umiejętności oraz pogłębią więź z otaczającą przyrodą opartą na jej poszanowaniu. Atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz zabudowa części edukacyjnej będą dodatkową zachętą do pracy i działania ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Całkowity koszt zadania: 55 560 – kwota dotacji 50 000.