Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ekopracownia pod chmurką

 

W dniu 02.09.2019 r. w naszej szkole została oddana do użytku Ekopracowni pod chmurką – „Zielona klasa”. Projekt został zrealizowany dzięki konkursowej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, pod  nazwą zadania „Ekopracownia pod chmurką”. 

Całkowity koszt zadania: 55 560 – kwota dotacji 50 000.

Dostępność