EKOPRACOWNIA

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka wzięła udział w kolejnej edycji konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia”,

zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 600 zł
(wartość ogólna zadania 41 706 zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania

Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „4 PORY ROKU” w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 

Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, wizualizer, aparat fotograficzny, mikroskopy, pozycje książkowe, atlasy, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, zestawy interaktywne i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie klas IV – VI będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia dodatkowe – kółko przyrodnicze oraz szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Planowany do uzyskania efekt:

  • zwiększona wrażliwość, wychodząca naprzeciw przyrodzie i sprzyjająca  ekologicznej aktywności uczniów w opiece nad przyrodą i krajobrazem,
  • podniesiona współodpowiedzialność za obecny stan przyrody i krajobrazu,
  • wzmocniona świadomość i odpowiedzialność ekologiczna,
  • poszerzenie wiedzy nt. ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych,
  • zrozumienie wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka,
  • wykształcenie nawyku zachowań proekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły: zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, dbałość o czyste otoczenie zarówno szkoły jak i domu,
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami (opracowanie materiałów do gazetki szkolnej)
  • nabycie umiejętności: samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, mikroskopowania oraz prowadzenia notatek, dokumentowania realizowanych działań.

Jak segregować śmieci

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

wfo

Dostępność