Gimnastyka korekcyjna

Profilaktyczny projekt zdrowotny Skierniewice stawiają na zdrowie

Projekt Załącznik 1 Polska Grupa SOSORT

Projekt Załącznik 2 Skład i zadania Zespołu Ekspertów

Projekt Załącznik 4 Regulamin zajęć GK i realizowane treści

Projekt Załącznik 5 Zgoda opiekuna na udział w projekcie

Projekt Załącznik 6 POPC oraz KOPC

Projekt Załącznik 7 Karta Indywidualnej Oceny Postawy Ciała

Projekt Załącznik 8 Prośba do lekarza rodzinnego o skierowanie dziecka do specjalisty

Projekt Załącznik 9 Fotograficzna Ocena Postawy Ciała