Dziennik elektroniczny

Informatyka – klasa 5g

7 kwietnia 2020 r.

Temat: Zmiana pozycji Baltiego.

Scena w programie Baltie zawiera 150 pól ułożonych w dziesięciu wierszach i piętnastu kolumnach. Pozycję Baltiego na ekranie można zmienić, korzystając z elementów określających współrzędne pola.

Liczba przed przecinkiem określa kolumnę (liczoną od 0 do 14), a liczba po przecinku – wiersz (liczony od 0 do 9).

Polecenie    przenosi Baltiego do ósmej kolumny (licząc od lewej) i szóstego wiersza (licząc od góry).

Obejrzyj filmik:

Zadanie domowe

Wykorzystując polecenia zmiany pozycji Baltiego utwórz program, w którym Baltie napisze twoje imię. 

Zapisz program na pulpicie pod nazwą imie, kliknij prawym przyciskiem na pliku i wybierz WYŚLIJ DO FOLDER SKOMPRESOWANY ZIP i prześlij plik ZIP przez dziennik (moduł ZADANIA DOMOWE).

Przykład:

Instrukcja – jak przesłać zadanie domowe przez dziennik?

UWAGA! Aby wysłać zadanie, trzeba być zalogowanym na koncie ucznia – nie rodzica!

W prawym górnym rogu przeglądarki klikamy na ZADANIA DOMOWE

Pojawi się lista dostępnych zadań. Przy przedmiocie informatyka po prawej stronie jest przycisk WYŚLIJ ROZWIĄZANIE – klikamy.

W okienku, które wyskoczy klikamy na Przeglądaj i wskazujemy utworzony plik ZIP z pulpitu. Następnie klikamy WYŚLIJ.

  

31 marca 2020 r.

Temat: Tworzymy proste animacje.

Po uruchomieniu programu zmieniamy Tryb na Programowanie-Zaawansowany.

Znaczenie ikon animacji:

Czas trwania animacji podajemy w milisekundach. 

Obejrzyj film pokazujący jak wykonać animację lotu ptaka i spróbuj ją potem samodzielnie wykonać. Wykonanego zadania nie trzeba do mnie przesyłać.

24 marca 2020 r

Temat: Programujemy w programie Baltie, powtarzamy polecenia – przypomnienie z klasy 4.

Proszę o zainstalowanie w komputerze programu Baltie – pobierz 
Następnie proszę o obejrzenie filmiku jak wygląda praca w programie Baltie.

Proszę o wykonanie w programie Baltie w trybie Programowanie-Nowicjusz domku według wzoru poniżej.

Proszę o obejrzenie drugiego filmu dotyczącego powtarzania poleceń w programie Baltie.

Dostępność