informatyka 7a

10.06.2020

Temat: Zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Wskazówki, jak zachowywać się w sieci, aby nie ponieść niepotrzebnych strat.

– Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
– Nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób.
– Pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł.
– Nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e‑mail.
– Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł.
– Nie wysyłaj swoich zdjęć.
– Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
– Stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
– Czytaj regulaminy.
– Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL (zapewnia poufność i transmisji danych).
– Pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje.
– Nie podawaj nikomu danych swoich znajomych i nie publikuj zdjęć swoich znajomych bez ich zgody.

Pamiętaj też, że dłuższe przebywanie przed komputerem grozi pogorszeniem wzroku, zaburzeniami koncentracji
i problemami ze snem.

Częste korzystanie z komputera może również prowadzić do uzależnienia.

Obejrzyj film

 


03.06.2020

Temat: Funkcje arkusza kalkulacyjnego-sprawdzian umiejętności.

Pobierz plik sprawdzian.


Otwórz w programie Microsoft Excel lub Open Office Calc.  Są dwa zadania:

Opis  znajduje się w arkuszu.

 

Po wykonaniu pracę plik prześlij na adres: agnieszka.kedziora@zsi9.pl lub poprzez zadania domowe.

Czas na rozwiązanie do godz.20.00

 

 


Link do wideokonferencji z nauczycielem środa
https://meet.google.com/ijn-hkhu-dds 

 

27.05.2020

Temat: Rodzaje adresowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym.

Przepisz notatkę do zeszytu

Wyróżnia się 3 sposoby (tryby) adresowania:

 1. adresowanie względne,
 2. adresowanie bezwzględne
 3. adresowanie mieszane

 

Adresowanie względne powoduje zmianę adresu – „dostosowanie się” zakresu, z którego pobierane są dane do położenia komórki, w której umieszczono kopię formuły.

Adres względny zmienia się o tyle wierszy i kolumn, o ile komórka pierwotna jest oddalona od komórki docelowej.

 

Adresowanie bezwzględne zapobiega zmianie adresu w formule po przekopiowaniu do innej komórki.

Adres bezwzględny (zwany zamrożonym, zablokowanym) zawiera znak $ (dolara) przed literą kolumny i numerem wiersza np.$A$1. W formule przekopiowanej do innej komórki pozostaje ten sam zablokowany adres.

 

Adresowanie mieszane polega na zablokowaniu albo wiersza, albo kolumny np. $A1, A$1

Po przekopiowaniu zmienia się tylko niezablokowany wymiar.

Ćwiczenie

Film instruktażowy

Pobierz plik adresowanie, otwórz w programie Microsoft Excel lub Open Office Calc.  Przy obliczaniu zastosuj właściwy sposób adresowania komórek.

 

Za tydzień praca samodzielna na ocenę-zadanie w arkuszu kalkulacyjnym (zakres materiału trzy ostatnie lekcje)!

 


Link do wideokonferencji z nauczycielem środa godz. 8-8.45

https://meet.google.com/nab-dwzn-fou

Proszę również uczniów o wypełnienie ankiety szkolnej: kliknij

20.05.2020

Temat: Stosowanie funkcji jeżeli arkusza kalkulacyjnego.

Przepisz notatkę do zeszytu:

Funkcja jeżeli należy do kategorii funkcji logicznych. Za jej pomocą można sprawdzać czy dany warunek jest  spełniony i w zależności od wyniku wyświetlić odpowiednie wartości.

Operatory porównań:

< mniejsze niż

> większe niż

=równe

>=większe lub równe

<=mniejsze lub równe

<>nierówne czyli różne

Funkcja licz.jeżeli umożliwia policzenie liczby komórek, które spełniają dane kryteria. Można na przykład policzyć, ile razy konkretna nazwa miasta występuje na liście klientów.

Ćwiczenie

FILM INSTRUKTAŻOWY

Pobierz plik FUNKCJE , otwórz w programie Microsoft Excel lub Open Office Calc.  Opis zadania znajduje się w arkuszu.

 

Nie ma dziś pracy domowej


 13.05.2020

Link do wideokonferencji z nauczycielem środa godz. 8-8.45

https://meet.google.com/nzj-gjxo-nab

Temat: Komórka, adres, formuła w arkuszu kalkulacyjnym.

Do pracy niezbędny będzie program Microsoft Excel

Osoby, które nie posiadają programu mogą korzystać z podobnego oprogramowania.

Link do pobrania pakietu OpenOffice 

https://www.openoffice.org/pl/download/

 

Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w których umieszcza się dane, oraz wykonywanie obliczeń (np. matematycznych, statystycznych, finansowych) oraz operacji (filtrowania, sortowania danych). Dane i wyniki obliczeń można prezentować
w postaci wykresów.

Najbardziej popularnym arkuszem jest program Microsoft Excel.

Dokument arkusza kalkulacyjnego, zwany skoroszytem, składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest tabelą składającą się z wierszy i kolumn. Pojedyncze pole tabeli (powstające w miejscu przecięcia się wiersza i kolumny) to komórka.

Każda komórka ma swój adres np. A4

 

Do komórki wpisać możemy: liczbę, tekst, formułę (wzór)

 

Przykład formuły:     =A4+A5     (formułę poprzedzamy znakiem = a na końcu  naciskamy Enter)

Operatory:

+ dodawanie

–  odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

^ potęgowanie

Ćwiczenie 1 Otwórz arkusz kalkulacyjny i wykonaj ćwiczenie

FILM INSTRUKTAŻOWY

Wprowadź do arkusza dwie wartości a=2, b=3. Wykonaj za pomocą  formuł obliczenia: sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu tych liczb; oraz obliczenia trzeciej potęgi liczby b. Tabelę sformatuj wg, wzoru:

 

Arkusz kalkulacyjny udostępnia wiele funkcji, które ułatwiają wykonywanie różnych operacji.

 

Ćwiczenie 2 Otwórz arkusz kalkulacyjny i wykonaj ćwiczenie

FILM INSTRUKTAŻOWY

Wykonaj tabelę wg wzoru, zastosuj do obliczeń podstawowe funkcje arkusza:Suma, Średnia,Max,Min

Nie ma dziś pracy domowej


06.05.2020

Temat: Internet jako źródło informacji-wyszukiwanie informacji.

 

Przepisz do zeszytu temat lekcji i notatkę (tylko treści zaznaczone pogrubioną czcionką). Obejrzyj filmy, wykonaj ćwiczenia. 

 

Przeglądanie stron internetowych określa się zazwyczaj jako  „surfowanie” po Internecie. Strony WWW możemy przeglądać w przeglądarkach internetowych.

Przeglądarka internetowa-program komputerowy, który umożliwia dostęp do zasobów Internetu (np. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge).

Wyszukiwarka internetowa-strona internetowa, która umożliwia przeszukiwania bazy strony WWW i wyświetlanie adresów tych stron, na których znajduje się szukane słowo. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: www.google.pl , www.bing.com.

Ćwiczenie 1.

Otwórz wyszukiwarkę www.google.pl i wpisz samochody osobowe

Wpisanie do wyszukiwarki dwóch słów spowoduje wyświetlenie stron zawierających wyraz pierwszy, oraz zawierających wyraz drugi, obojętnie , jakiej kolejności występują.

Otwórz wyszukiwarkę www.google.pl i wpisz „samochody osobowe”

 

Cudzysłów ogranicza  wyniki wyszukiwania do stron, na których fraza padła w dokładnie takim brzmieniu, jak wpisujemy w wyszukiwarkę

 

Inne przykładowe sposoby wyszukiwania:

– wykluczenie w wyszukiwaniu stron zawierających wyrazy, frazy umieszczone za minusem, np. hobbit -film

.  zastępuje pojedynczy dowolny znak, np. zapytanie komputer. stacjonarn. wyszuka strony zarówno z wyrażeniem komputer stacjonarny jak i komputery stacjonarne

.. pozwoli wyświetlić wyniki zawierające liczby z jakiegoś zakresu wartości (np. daty,  jednostki,  ceny), np. wojny 1800..1900

* zastępuje  nieznany fragment zapytania. ( jeżeli nie pamiętasz całego tekstu) np. Paweł i Gaweł w jednym * domu Paweł na * a Gaweł na *

# znajduje popularne hashtagi dla tematów zyskujących na popularności np. #zostańwdomu

@ wyszukuje tagi społecznościowe, np. nasz profil na Twitterze,  wpisujemy @nasza nazwa

define wyszukuje definicję np. define:internet

Intitle podany wyraz wystąpi w tytule strony  np.Intitle:internet

Ćwiczenie 2.

Wyszukaj informacje  o starożytnym Rzymie i Grecji. Znajdź również strony przedstawiające czarno-białe zdjęcia średniej wielkości  dotyczące tych zagadnień.

Warto w tym celu wykorzystać wyszukiwanie zaawansowane:

Obejrzyj filmy, a następnie wykonaj.

Film nr 1

Film nr 2

 

Warto wiedzieć, że  informacji szukać możemy również na:

 • edupedia.pl (http://www.edupedia.pl/),
 • EncyklopediaInternautica (w portalu Interia.pl)
 • EncyklopediaPWN (http://encyklopedia.pwn.pl)
 • Wikipedia  należy jednak  pamiętać, aby zawsze weryfikować znalezione tam informacje z innymi źródłami.

 

ZADANIE (OCENA) -TERMIN WYKONANIA  13 maja

 

Przygotuj w edytorze tekstu (np. edytor tekstu Word) pracę na temat: Topologii sieci.

Praca ma zawierać: wyjaśnienie pojęcia  topologia sieci, rysunki topologii: magistrali, gwiazdy oraz pierścienia a także krótki opis (wady i zalety każdego z tych rodzajów połączeń).

Informacje wyszukaj w internecie.

Przypominam o czytelnym wyglądzie dokumentu.

Pracę prześlij na adres: agnieszka.kedziora@zsi9.pl lub Librus (zadania domowe).


29.04.2020

Temat: Internet jako źródło informacji-usługi internetowe.

Przepisz do zeszytu temat lekcji i notatkę (treści zaznaczone pogrubioną czcionką).

Internet to rozległa sieć komputerowa o zasięgu globalnym. Jest wszechstronnym  systemem informacyjnym
i komunikacyjnym.

Dzięki niemu mamy dostęp do usług np. wyszukiwania  i pobierania informacji, przesyłania i odbierania listów, korzystania z komunikatorów, forów i serwisów społecznościowych, prowadzenia blogów, dokonywania zakupów, korzystania z bankowości elektronicznej, słuchania radia, oglądania telewizji, przetwarzania danych w chmurze. Mamy również możliwość: pracować i uczyć się na odległość.

Najczęściej wykorzystywaną usługą jest WWW.

Strona WWW  (World Wide Web) to  system prezentacji informacji oparty na hipertekście i hiperłączach (linkach), dający możliwość korzystania z informacji umieszczonych na komputerach (zwanych serwerami internetowymi).

 Dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych urządzeń w Internecie przyjęto jednolity system nazewnictwa, zwany systemem nazw domenowych (DNS). Nazwa ta składa się z kilku członów literowych, oddzielonych kropkami. System DNS pozwala na zamianę nazw domenowych na adresy IP.

 

Ćwiczenie 

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu :

212.77.100.101

Jeżeli poprawnie wykonałeś ćwiczenie (pojawiła się strona wp.pl) 

Mówiąc w prosty sposób DNS – pozwala nam korzystać z przyjaznych nazw domen (w naszym ćwiczeniu wp.pl), zamiast adresów IP (w naszym ćwiczeniu 212.77.100.101) .  System DNS  zrozumiałe dla nas nazwy, zamienia na ciągi liczb (w tym wypadku adresy IP) zrozumiałe dla komputerów.

 

Budowa adresu internetowego (URL) 

Adres internetowy określa lokalizację zasobu (np. strony internetowej) w Internecie oraz   sposób pobierania tego zasobu, zwanego „protokołem”, jak np. HTTP, HTTPS, FTP itp.

Zadanie domowe 1:

Jakie nazwy stron internetowych odpowiadają podanym niżej adresom IP? Odpowiedź prześlij przez dziennik Librus lub pocztę.

172.217.16.163

79.96.172.66

Zadanie domowe 2:

Otwórz stronę.
Przejdź labirynt. Miłej zabawy. :)


22.04.2020

Temat: Sieci komputerowe.

 

Obejrzyj film Kliknij i Obejrzyj film Przepisz do zeszytu temat i notatkę (treści zaznaczone pogrubioną czcionką).

Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą kanałem transmisyjnym w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów.

Praca komputerów w sieci umożliwia:

–Korzystanie ze wspólnych urządzeń, np. drukarek
–Korzystanie ze wspólnego oprogramowania
–Korzystanie z centralnej bazy danych
–Wymianę informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki)

Kanałem transmisyjnym stanowiącym łącze między komputerami w sieci mogą być kable, linie telefoniczne, łącza światłowodowe, satelitarne, radiowe.

Podziały sieci:

ze względu na wielkość:

-LAN (local area network) np. w budynku.

-MAN (Metropolitan area network) np. miasto,osiedle

-WAN (Wide area network)-ogólnoświatowa, internet

 

ze względu na zarządzanie zasobami:

-Peer to peer (praca komputerów na tych samych zasadach.

-Klient –serwer (wyznaczony komputer do pełnienia  nadrzędnej funkcji)

 

Adres IP – to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych

Zadanie domowe (na +) 

Zastanów się i odpowiedz na pytanie: Jakiego rodzaju siecią ze względu na wielkość jest sieć domowa?

Odpowiedź (do godz. 20:00) wyślij  na e-mail: agnieszka.kedziora@zsi9.pl

 


15.04.2020

Temat: Programowanie w języku Scratch-zmienne, obliczenia i sytuacje warunkowe.

Przepisz do zeszytu pogrubione  zdanie i przerysuj instrukcje przedstawione na rysunkach. Ćwiczenia nie przepisuj – wykonaj w programie Scratch (wcześniej obejrzyj instrukcje wykonania przedstawione na filmie).

W programie Scratch polecenie przedstawiające sytuację warunkową (instrukcję warunkową) reprezentuje element pokazany na rysunku:

Ćwiczenie 

Film instruktażowy kliknij i obejrzyj

Utwórz program obliczający sumę 2 liczb wprowadzanych z klawiatury.

Zmodyfikuj program tak, aby spełniał warunek:

Jeżeli suma będzie większa od 0 ma pokazać się komunikat „Suma dodatnia”, w przeciwnym wypadku ”Suma ujemna”

Film instruktażowy kliknij i obejrzyj

Zadanie domowe:
Czas rozwiązania: do 22.04.2020

Napisz program obliczający iloczyn dwóch liczb. 

Zapisz na pulpicie i prześlij na agnieszka.kedziora@zsi9.pl


8.04.2020

Temat: Programowanie w języku Scratch-zmienne i obliczenia.

Przepisz do zeszytu pogrubione dwa zdania:

Zmienne w programowaniu służą do przechowywania danych i wyników wykonywanych operacji.

Zmienna musi posiadać nazwę, przez którą można odwoływać się do niej w skrypcie.

FILM INSTRUKTAŻOWY KLIKNIJ I OBEJRZYJ

Przygotuj skrypt rysujący kwadrat

Kwadrat ma jedno istotne ograniczenie – jego bok zawsze wynosi 100 kroków. Można to zmienić poprzez zastosowanie zmiennej.

 • Wejdź do zakładki Zmienne i kliknij  Utwórz zmienną.
 • Nową zmienną nazwij bok.
 • Zauważ, że w zakładce zmiennej pojawiło się kilka nowych bloczków, wszystkie o nazwie bok
 • Przenieś zmienną bok do skryptu
 • Przetestuj działanie programu zmieniając wartość boku na suwaku


  Zmodyfikuj program tak, aby rysował kwadrat o boku wpisanym z klawiatury.

______________________________

1.04.2020

Temat: Programowanie w języku Scratch-tworzenie programu i powtarzanie poleceń.

Do pracy niezbędny jest program Scratch.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • bez instalacji (wymaga dostępu do Internetu)

kliknij

 • pobranie i zainstalowanie programu

pobierz 

 

 

Wykonaj zadania:

Film instruktażowy kliknij

Zadanie 1 

 

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

 

 

___________________KONIEC LEKCJI________________

 

 

25.03.2020

Temat: Programowanie i techniki algorytmiczne. Algorytmy warunkowe.

Algorytm warunkowy to taki, w którym wykonanie instrukcji uzależnione jest od spełnienia warunku (litera T) lub niespełnienia warunku (litera N).

Warunek umieszczany jest w bloku w kształcie rombu.

Obejrzyj film:

Obejrzyj film:

Przykłady:

 

Zadanie domowe: na jego wykonanie i przesłanie masz czas do 1 kwietnia

 

Za pomocą schematów blokowych napisz algorytm, który:

wczyta dwie liczby całkowite a i b i wyświetli mniejszą z nich.

Sposoby wykonania zadania:
a) w programie Paint (korzystając z kształtów)
b) w programie Word (wykorzystując kształty)
c) narysować w zeszycie, zrobić zdjęcie i wysłać

Pracę zapisz na pulpicie, następnie zaloguj się na konto w dzienniku i prześlij.

Instrukcja – jak przesłać zadanie?

UWAGA! Aby wysłać zadanie, trzeba być zalogowanym na koncie ucznia – nie rodzica!

W prawym górnym rogu przeglądarki klikamy na ZADANIA DOMOWE

Pojawi się lista dostępnych zadań. Przy przedmiocie informatyka  po prawej stronie jest przycisk WYŚLIJ ROZWIĄZANIE – klikamy.

W okienku, które wyskoczy klikamy na Przeglądaj i wskazujemy utworzony plik  z pulpitu. Następnie klikamy WYŚLIJ.

  

Dostępność