Dziennik elektroniczny

informatyka klasa 7a

8.04.2020

Temat: Programowanie w języku Scratch-zmienne i obliczenia.

Przepisz do zeszytu pogrubione dwa zdania:

Zmienne w programowaniu służą do przechowywania danych i wyników wykonywanych operacji.

Zmienna musi posiadać nazwę, przez którą można odwoływać się do niej w skrypcie.

FILM INSTRUKTAŻOWY KLIKNIJ I OBEJRZYJ

Przygotuj skrypt rysujący kwadrat

Kwadrat ma jedno istotne ograniczenie – jego bok zawsze wynosi 100 kroków. Można to zmienić poprzez zastosowanie zmiennej.

  • Wejdź do zakładki Zmienne i kliknij  Utwórz zmienną.
  • Nową zmienną nazwij bok.
  • Zauważ, że w zakładce zmiennej pojawiło się kilka nowych bloczków, wszystkie o nazwie bok
  • Przenieś zmienną bok do skryptu
  • Przetestuj działanie programu zmieniając wartość boku na suwaku


    Zmodyfikuj program tak, aby rysował kwadrat o boku wpisanym z klawiatury.

______________________________

1.04.2020

Temat: Programowanie w języku Scratch-tworzenie programu i powtarzanie poleceń.

Do pracy niezbędny jest program Scratch.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • bez instalacji (wymaga dostępu do Internetu)

kliknij

  • pobranie i zainstalowanie programu

pobierz 

 

 

Wykonaj zadania:

Film instruktażowy kliknij

Zadanie 1 

 

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

 

 

___________________KONIEC LEKCJI________________

 

 

25.03.2020

Temat: Programowanie i techniki algorytmiczne. Algorytmy warunkowe.

Algorytm warunkowy to taki, w którym wykonanie instrukcji uzależnione jest od spełnienia warunku (litera T) lub niespełnienia warunku (litera N).

Warunek umieszczany jest w bloku w kształcie rombu.

Obejrzyj film:

Obejrzyj film:

Przykłady:

 

Zadanie domowe: na jego wykonanie i przesłanie masz czas do 1 kwietnia

 

Za pomocą schematów blokowych napisz algorytm, który:

wczyta dwie liczby całkowite a i b i wyświetli mniejszą z nich.

Sposoby wykonania zadania:
a) w programie Paint (korzystając z kształtów)
b) w programie Word (wykorzystując kształty)
c) narysować w zeszycie, zrobić zdjęcie i wysłać

Pracę zapisz na pulpicie, następnie zaloguj się na konto w dzienniku i prześlij.

Instrukcja – jak przesłać zadanie?

UWAGA! Aby wysłać zadanie, trzeba być zalogowanym na koncie ucznia – nie rodzica!

W prawym górnym rogu przeglądarki klikamy na ZADANIA DOMOWE

Pojawi się lista dostępnych zadań. Przy przedmiocie informatyka  po prawej stronie jest przycisk WYŚLIJ ROZWIĄZANIE – klikamy.

W okienku, które wyskoczy klikamy na Przeglądaj i wskazujemy utworzony plik  z pulpitu. Następnie klikamy WYŚLIJ.

  

Dostępność