Dziennik elektroniczny

Informatyka – klasa 7d

3 kwietnia 2020 r.

Temat: Stosowanie funkcji JEŻELI i LICZ.JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym.

JEŻELI – ta funkcja programu Excel należy do najbardziej popularnych i najczęściej używanych. Jej funkcjonowanie polega na sprawdzaniu wartości w wybranych komórkach i, w zależności od wyniku, wypisywaniu odpowiednich komunikatów.

Funkcja JEŻELI sprawdza warunek logiczny podany w pierwszym argumencie funkcji. Jeżeli jest on spełniony (PRAWDA), w wyniku zwracana jest wartość drugiego argumentu, a jeżeli nie (FAŁSZ) – wartość trzeciego argumentu.

Funkcja LICZ.JEŻELI umożliwia policzenie liczby komórek, które spełniają dane kryteria. Można na przykład policzyć, ile razy konkretna nazwa miasta występuje na liście klientów.

Pobierz plik FUNKCJE i otwórz w programie Microsoft Excel lub Open Office Calc.

Plik FUNKCJE do POBRANIA

Obejrzyj filmik wyjaśniający jak stosować obie funkcje.

Zadanie domowe

Pobierz plik i wykonaj zadanie. Opis znajdziesz w środku. Odeślij zadanie przez moduł ZADANIA DOMOWE w dzienniku.

27 marca 2020 r.

Temat: Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – SUMA, ŚREDNIA.

Pobierz i zainstaluj bezpłatny pakiet Open Office, jeżeli nie posidasz programu Microsoft Excel.

https://www.openoffice.org/pl/download/

Po zainstalowaniu włącz program i wybierz Arkusz kalkulacyjny.

Obejrzyj film jak obliczyć sumę i średnią liczb wykorzystując funkcje.

Pobierz plik, otwórz w programie i oblicz sumę i średnią liczb.

plik

Dostępność