Informatyka -zadania

8 czerwca/15 czerwca

Rozbudowujemy stronę www. Tabele w html.

 

Cały obszar tabeli ograniczamy znacznikami <Table> </Table>

Pojedynczy wiersz tabeli tworzymy tagami <tr></tr> 

Wewnątrz wierszy-komórka  tabeli zawarta jest pomiędzy  <td></td> 

Otwórz plik Galeria w notatniku. Wpisz:

Zapisz i sprawdź (tak powinien wyglądać dokument w przeglądarce)

Dodaj czarne obramowanie (w css) na samym początku

<style> td { border: 1px solid black; } </style>  

 

Zapisz i sprawdź (tak powinien wyglądać dokument w przeglądarce)

Możesz też dokonywać scalania komórek (łączenia)

rowspan (scalanie kolumn)

colspan (scalanie wierszy)

Zapisz i sprawdź (tak powinien wyglądać dokument w przeglądarce)

Można również wprowadzić:

Znacznik <th> </th>-opis komórek nagłówkowych

Zapisz i sprawdź (tak powinien wyglądać dokument w przeglądarce)

ZADANIE

Zmień grubość obramowania na 2 i kolor obramowania na niebieski.

Zmień nazwę razem na Galeria.

Spróbuj też umieścić 3 swoje wcześniej wstawione zdjęcia w utworzonych tabelkach.


1 czerwca

Rozbudowujemy stronę www.

W podstronie O programowaniu – umieść opisy trzech wybranych przez siebie języków programowania

W podstronie Galeria-umieść 3 zdjęcia dotyczące wybranych języków programowania

 


25 maja

Dodaj dwie podstrony: (utwórz dokumenty w notatniku i zapisz jako pliki html)

o programowaniu.html

Galeria.html

 

Następnie w kodzie html dodaj odsyłacze do nowo utworzonych stron.

Kod:

 

 


18 maja

Rozbuduj swoją stronę o obiekt Div, który będzie znajdował się po lewej stronie. Wewnątrz obiektu wprowadź napisy: strona główna, o programowaniu, galeria. 

Aby każdy wyraz znajdował się w osobnym wierszu zastosuj nowy akapit:

<p>Strona główna</p>

Jeżeli masz pytania-pisz

agnieszka.kedziora@zsi9.pl

11 maja

Rozbuduj swoją stronę o obiekt (dział) Div

<div>  </div>
(można umieszczać go w różnych miejscach strony i sterować jego rozmiarem)

 

Dodaj  go po linku prowadzącym do strony szkoły:

Kod do wklejenia:

<div style=”background-color:red;color:yellow;width:500px;height:100px;position:absolute;left:50px;top:200px;”>

tekst

</div>

 

Znaczniki oznaczają:

 

Background-color – kolor tła działu/obszaru

 Color – kolor tekstu

width,height – szerokość, wysokość działu wyrażona w pikselach

 left,top – odległości działu od lewej i od góry strony

 

Więc, jeżeli poprawnie wykonałeś zadanie pojawi się żółty tekst na czerwonym tle

 

Wpisz tam  krótką informację o programie Scratch.

Np. Scratch to ….

 

Dodaj do kodu:

font-family:courier;font-size:30px;font-weight:bold;

Napisz w wiadomości agnieszka.kedziora@zsi9.pl co spowodował powyższy wpis.


4 maja

Napisz stronę internetową w języku html: tytuł:  moja strona internetowa, tekst:  wymień swoje zainteresowania,wstaw  grafikę dotyczącą Twoich zainteresowań oraz link do strony szkoły

Film – przypomnienie tworzenia dokumentu html w Notatniku

Film-otwieranie i zapisywanie zmian w kodzie html (dodanie koloru tła)

Znaczniki (tagi), które powinieneś wykorzystać:

<a href="adres odnośnika">tekst linka</a>
<img src="plik_graficzny">
Wielkość obrazka można zmieniać za pomocą parametrów  HEIGHT (wysokość) i WIDTH (szerokość)

Przykładowy wygląd:

27 kwietnia

Obejrzyj film: Program w scratchu -odliczanie od 1 do 10

 

Napisz program w języku Scratch: odliczanie od 20 do 1. Zapisz, a potem prześlij na agnieszka.kedziora@zsi9.pl

 


20 kwietnia

 

Pytanie 17 -odpowiedź prawidłowa A-Shift +Enter -wyjaśnienie

1.Otwórz edytor tekstu Word

2. Przepisz tekst.  Po pierwszym wyrazie Enter naciśnij enter na klawiaturze

Podczas pracy z edytorem bardzo ważna jest umiejętność rozpoznawania akapitów. Akapit jest to fragment tekstu zawarty pomiędzy dwoma znakami  oznaczającymi przyciśnięcie klawisza Enter.

Aby zobaczyć, w którym miejscu tekstu przyciśnięto Enter należy wyświetlić znaki niedrukowane.

3. Przepisz ponownie ten sam tekst, ale tym razem  po pierwszym wyrazie Enter naciśnij  kombinację klawiszy Shift+enter na klawiaturze.

4. Naciśnij na wstążce symbol pokazujący wszystko (znaki niedrukowalne).

5. Zauważ różnicę w znakach po wyrazie Enter. Kombinacja klawiszy Shift+enter w edytorze tekstu powoduje przejście do nowej linii ale w tym samym akapicie.


6 kwietnia

 

Testy konkursowe MKI ćwiczenia

Wykonaj testy-odpowiedzi  poprawne wyróżnij dowolnym kolorem  

MKI 2017 Test 1

MKI_2018 Test 2

Dostępność