KOMUNIKAT: „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.”

Kategoria: Strona główna

Konsultacje dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo,

od dnia 1 czerwca istnieje możliwość udziału uczniów klas 4-8 w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje będą odbywały się w formie online lub stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. O potrzebie takiej konsultacji należy poinformować nauczyciela przedmiotu.

Przed udziałem ucznia w zajęciach stacjonarnych należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Konsultacje dla uczniów klas 8

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja istnieje możliwość udziału uczniów klas 8 w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje będą odbywały się w formie online lub stacjonarnej na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Harmonogram zajęć będzie udostępniony w piątek 22 maja po godz. 16.00 na stronie internetowej szkoły.

Przed udziałem ucznia w zajęciach należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i przy wejściu do szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III (dzieci rodziców pracujących) w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli świetlicy i pedagogów specjalnych. W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w klasach I-III w formie nauczania zdalnego.

Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców:

 • obydwojga pracujących,
 • pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
 • pracowników systemów ochrony zdrowia, pracowników systemu służb mundurowych, pracowników handlu lub przedsiębiorców produkujących, realizujący zadania związane z zapobieganiem zakażeniem COVID-19,
 • pracowników żłobka i przedszkoli.
 •  

  Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  Uwaga!

  Szanowni Państwo

  od dnia 18 maja jest możliwość prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i zajęć specjalistycznych na terenie szkoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mogą się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą rodzica i ucznia.

  Dyrektor Szkoły

   

  Organizacja zajęć specjalistycznych i rewalidacji indywidualnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  Rekrutacja do klas pierwszych

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że wypełnione karty zgłoszeń kandydatów na uczniów do klas pierwszych mieszkających w obwodzie szkoły będą przyjmowane od 4 do 15 maja 2020 między godziną 8 a 17. Wnioski kandydatów spoza obwodu będą natomiast przyjmowane 18-29 maja między godziną 8 a 17. Dokumenty prosimy składać w okienku po lewej stronie tuż za drzwiami przy głównym wejściu, gdzie pracownik szkoły z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności będzie do Państwa dyspozycji. Wzory dokumentów do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz stacjonarnie w tym samym miejscu, w którym będą Państwo składać wnioski.

  Serdeczna prośba o zachowanie środków ostrożności.

  Dostępność