Kątek Poetycki im. Agnieszki Podkoń

Aby Wasze piękne wiersze nie uległy zapomnieniu, 

będziemy  umieszczać je tutaj – w „Kątku poetyckim”.
 
 

AGNIESZKA   PODKOŃ

aGNIESZKA2

 w latach 2002 – 2011

uczennica Zespołu Szkół Integracyjnych

im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

niepełnosprawna  młoda poetka

jej imieniem nazwano Kątek Poetycki ZSI,

którego była pierwszym i honorowym Gościem

AGNIESZKA 4

jest wciąż wśród nas

dzięki wierszom,

które pisała…