Dziennik elektroniczny

Informatyka – klasa 7

Stosowanie narzędzia łatka

Usuń pieprzyki z twarzy.

1. Wybierz narzędzie łatka. 
2.  Dopasuj rozmiar łatki do rozmiaru pieprzyka, który chcesz usunąć. (Okna->Dokowalne okna dialogowe->Opcje narzędzia).
3. Wciśnij jednocześnie klawisz CTRL na klawiaturze oraz kliknij lewym przyciskiem myszy bezpośrednio nad pieprzykiem. Zwolnij klawisz oraz przycisk myszki. Nad pieprzykiem pojawi okrągłe zaznaczenie.
4. Wciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj w miejscu pieprzyka, który chcesz usunąć, tak jakbyś chciał go zamalować. 

Zmiana koloru oczu
Zmień kolor oczu na zielone.

 

1. Przybliż oko używając LUPY.
2. Włącz tryb maski SHIFT + Q.
3. Wybierz pędzel i ustaw jego kolor na biały. 

4. Dopasuj rozmiar pędzla do rozmiaru tęczówki. Zamaluj obszar tęczówki.

5. Wyłącz tryb maski SHIFT + Q.
6. Skopiuj zaznaczone obszary CTRL + C i wklej CTRL + V.
7. W oknie WARSTWY pojawi się Oderwane zaznaczenie. Kliknij na tej nowej warstwie prawym przyciskiem myszy i wybierz Do nowej warstwy.

8. Z menu górnego wybierz Kolory – > Barwienie.
9. Korzystając z paska BARWA znajdź kolor zielony. Dopasuj odpowiednie nasycenie i zatwierdź przyciskiem OK.

Wykonanie fotomontażu

Wytnij postać ze zdjęcia i wstaw na zdjęcie z wieżą Eiffla.

  1. W programie GIMP wybierz Plik->Otwórz i wskaż obraz z wieżą Eiffla.
  2. Następnie wybierz Plik->Otwórz jako warstwy i wybierz plik z mężczyzną.
  3. Z przybornika wybierz narzędzie Inteligentne nożyce i zacznij zaznaczać postać klikając na jego krawędzie według wzoru poniżej. Zapamiętaj pierwszy postawiony punkt.

Aby zakończyć zaznaczanie klikamy na pierwszy postawiony punkt i wciskamy ENTER.

4. Kopiujemy zaznaczony obszar (CTRL + C) i wklejamy (CTRL + V).

5. W oknie Warstwy pojawi się nowa warstwa Oderwane zaznaczenie. Klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i wybieramy Do nowej warstwy.

6. Usuwamy warstwę środkową klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Usuń warstwę.

7. Wybierz narzędzie PRZESUNIĘCIE z przybornika i przesuń postać we właściwe miejsce.

7. Wybieramy z przybornika gumkę i wygładzamy krawędzie wyciętego obiektu. 

Dostępność