Szkolny Klub Wolontariusza

 

Jeśli masz trochę wolnego czasu i otwarte serce

przyjdź do nas. Razem zrobimy więcej.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Regulamin SKW
Akcja – spełniamy marzenia

img_4601 img_4600 img_4599 img_4598 img_4596