Konkursy z WFOŚiGW

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 9 wzięła udział  w realizacji  zadania konkursowego:  Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach

Projekt ten mogliśmy realizować dzięki udziałowi w konkursie organizowanym przez     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i pozytywnym dla nas rozstrzygnięciu.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 23 850,00 (całkowity koszt zadania 26 500,00), które wykorzystane zostało na realizację zadania ekologicznego „ Jestem sąsiadem parku – poznaję, doświadczam, szanuję.” –  Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.

 W wyniku realizacji projektu uczniowie pozyskali  wiedzę o Bolimowskim Parku Krajobrazowym znajdującym się w sąsiedztwie szkoły. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym i Ojcowskim Parku Narodowym oraz  ogrodzie botanicznym – Arboretum w Rogowie. Przez bezpośredni kontakt, poznali krajobraz i przyrodę parków, bogactwo świata roślin i zwierząt ,ich różnorodność .

Zakończony projekt pogłębił wśród uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Stali się wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe  użytkowanie jej zasobów . Zdobyta wiedza podczas realizacji poszczególnych zadań, posłuży im w dalszej edukacji szkolnej. Zajęcia przyrodniczo – edukacyjne przyczyniły się do wzrostu stanu świadomości ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły. Ukazały  problemy  ochrony środowiska.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dzieci , którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji założeń programu. Nauczyciele przygotowujący program zdobyli bardzo cenne doświadczenie. Program przyniósł wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczyć można poszerzenie postaw ekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej,  popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych naszego regionu, zwiększenie świadomości społeczności szkolnej, lokalnej na temat zagadnień związanych  z formami ochrony przyrody w regionie i w Polsce oraz poszerzanie wiedzy i kształcenie świadomości, że rozwiązywanie problemów globalnych jest możliwe przez podejmowanie działań lokalnych.

Zajęcia praktyczne podczas zwiedzania ścieżek edukacyjnych przez uczniów, zajęcia lekcyjne o tematyce ekologicznej oraz konkursy na szczeblu szkolnym, miejskim i powiatowym pozwoliły osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny. Pragniemy dalej kontynuować program, który spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców, jesteśmy przekonani, że takie działania pozwolą spokojnie spojrzeć w przyszłość na otaczającą nas przyrodę.

Ponadto szkoła została wyposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne takie jak : kompasy, lornetki, zestawy doświadczalne, gry edukacyjne, plansze, mapy, karty edukacyjne itp.