loader image

Caritas

logo CARITAS

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Opiekunowie: p. A. Kochanowska, p. B. Rosińska, p. A. Kobus

15 lutego 2006 roku w naszej szkole swoją rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas (SKC).

– CZYM JEST?

SKC jest formą wolontariatu, opartą na duchu miłości chrześcijańskiej. Posiada ono status organizacji, kieruje się przyjętym regulaminem, współpracuje z Caritas Diecezji Łowickiej i parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa, na terenie której znajduje się nasza szkoła.

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS JEST:

 • kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego;
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 • budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro;
 • zachęcanie do działania na rzecz drugiego człowieka;
 • dążenie do integracji ze środowiskiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

CO ROBIĄ CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS?

Wolontariusze identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.)

Podejmują różne akcje dobroczynne. Pozyskane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla uczniów naszej szkoły pochodzących z mniej zamożnych rodzin.

KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC:

  • Wzbogacanie, umacnianie roli wychowawczej szkoły
  • Możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
  • Współpraca uczeń- nauczyciel- szkoła- środowisko lokalne
  • Rozwój umiejętności społecznych
  • Możliwość rozwoju duchowego
  • Pomoc drugiemu człowiekowi
  • Świadectwo miłości

STRATY:

  • Żadnych, ewentualnie: coraz mniej czasu 😉

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS  to PRZYKAZANIE MIŁOŚCI w praktyce!!!

Wszystkim wolontariuszom życzymy głębokiej radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

scroll to top