loader image

Gimnastyka korekcyjna

W naszej szkole prowadzone są przez panią mgr rehabilitacji ruchowej Alicję Łowicką zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zajęciami objęci są uczniowie klas I-III, ze stwierdzonymi przez lekarza wadami postawy. Uczniowie w czasie zajęć uświadamiają sobie swoje wady postawy, uczą się je korygować oraz wyrabiają nawyk prawidłowej postawy.

scroll to top