loader image

Szkolny Klub Wolontariusza

Koordynatorzy SKW:

  • Dorota Jarczyk
  • Milena Kamińska
  • Aneta Kaczmarek
  • Jolanta Karalus

Jeśli masz trochę wolnego czasu i otwarte serce
przyjdź do nas. Razem zrobimy więcej.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Regulamin SKW

scroll to top