Stołówka szkolna

WYDAWANIE OBIADÓW

11:30 – 11:50
Uczniowie kończący lekcje
Uczniowie klas I

Dezynfekcja stołów 11:50 – 12:00

12:00 – 12:20

Uczniowie ze świetlicy z nauczycielem

Uczniowie klas II i III
Dezynfekcja stołówki 12:20 – 12:30

12:30 – 12:45
Uczniowie klas IV,V,VI
Dezynfekcja stołówki 13:00 – 13:20

13:30 – 14:00
Uczniowie klas VII i VIIII

W indywidualnych przypadkach każdy uczeń

w godz. 11:30 do 14:00

Opłaty za miesiąc

Marzec

19 dni – 101,46 zł.(cena jednego obiadu – 5,34zł)

                               przyjmowane będą w nieprzekraczalnym

terminie

5 – 10 luty /kuchnia/

w  godzinach:

PONIEDZIAŁEK 13:00 – 14:00

WTOREK 11:30 – 12:30

ŚRODA 12:30 – 13:30

CZWARTEK 12:30 – 13:30

PIĄTEK 13:30 – 14:30

Poza tym terminem istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną:

Szkoła Podstawowa nr 9

PKO BP Oddział Skierniewice

78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

Przy wpłacie na konto należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, uczeń nie będzie mógł kontynuować spożywania posiłków do końca danego miesiąca!!!

Ogłoszenie

Odwołanie obiadu należy zgłosić od godz. 8:00 do godz. 9:00 danego dnia roboczego informując o tym sekretariat lub intendentkę osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 833 81 91).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o pisemną informację (druk do pobrania w zał. nr 2 lub u intendentki) i dostarczenie do stołówki szkolnej.

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia na obiady

Załącznik nr 2 – karta rezygnacji

Załącznik nr 3 – godziny wydawania obiadów

Załącznik nr 4 – zmiana dni korzystania z obiadów

Dostępność