KOMUNIKAT: „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.”

Otwarte dla dzieci

1. Biblioteka

Biblioteka funkcjonuje od 1995 roku, liczba jej czytelników sięga 600 osób, a liczba woluminów wynosi 8.330 pozycji. Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze i ściśle współpracuje z Miejskim Oddziałem Biblioteki Dziecięcej w Skierniewicach. Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrzechwytywanieOLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyczny jest miejscem wsparcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w zakresie samoobserwacji, samoopieki i samopielęgnacji. Pracująca tam pani pielęgniarka Elżbieta Andrzejewska służy pomocą, radą, i codziennie otacza wszystkich fachową opieką.

piel

3. Pracownie komputerowe

W szkole funkcjonują trzy pracownie komputerowe. Dwie pracownie komputerowe posiadają zainstalowany system Windows 10, natomiast jedna system Windows 7. Dodatkowym oprogramowaniem jest pakiet Microsoft Office i programy edukacyjne. W pracowniach prowadzone są zajęcia informatyki dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także zajęcia kółka komputerowego. Są one także udostępniane innym nauczycielom, w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

20130906_144241

4. Świetlica szkolna

Świetlica szkolna rozpoczęła swoją działalność od pierwszych dni pracy szkoły, czyli 1 września 1995 r. Uczęszcza do niej średnio 60 osób. Pierwszeństwo z jej korzystania mają dzieci z nauczania początkowego oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami.  Świetlica, oprócz głównych zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzi szeroką działalność w dziedzinie plastyki, teatru i współpracy z pomocą społeczną. Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie uzyskują wysokie lokaty. Świetlica jest organizatorem wielu wystaw prac plastycznych swoich wychowanków, które uświetniają ważne wydarzenia szkolne. W wyniku działalności teatralnej, wystawionych zostało wiele przedstawień na forum szkoły i w zaprzyjaźnionych instytucjach.
Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

Obraz5Obraz4

Dostępność