Otwarte dla dzieci

1. Biblioteka

Biblioteka funkcjonuje od 1995 roku, liczba jej czytelników sięga 600 osób, a liczba woluminów wynosi 8.330 pozycji. Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze i ściśle współpracuje z Miejskim Oddziałem Biblioteki Dziecięcej w Skierniewicach. Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrzechwytywanieOLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyczny jest miejscem wsparcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w zakresie samoobserwacji, samoopieki i samopielęgnacji. Pracująca tam pani pielęgniarka Elżbieta Andrzejewska służy pomocą, radą, i codziennie otacza wszystkich fachową opieką.

piel

3. Pracownie komputerowe

W szkole funkcjonują trzy pracownie komputerowe. Dwie pracownie komputerowe posiadają zainstalowany system Windows 10, natomiast jedna system Windows 7. Dodatkowym oprogramowaniem jest pakiet Microsoft Office i programy edukacyjne. W pracowniach prowadzone są zajęcia informatyki dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także zajęcia kółka komputerowego. Są one także udostępniane innym nauczycielom, w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

20130906_144241

4. Świetlica szkolna

Świetlica szkolna rozpoczęła swoją działalność od pierwszych dni pracy szkoły, czyli 1 września 1995 r. Uczęszcza do niej średnio 60 osób. Pierwszeństwo z jej korzystania mają dzieci z nauczania początkowego oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami.  Świetlica, oprócz głównych zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzi szeroką działalność w dziedzinie plastyki, teatru i współpracy z pomocą społeczną. Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie uzyskują wysokie lokaty. Świetlica jest organizatorem wielu wystaw prac plastycznych swoich wychowanków, które uświetniają ważne wydarzenia szkolne. W wyniku działalności teatralnej, wystawionych zostało wiele przedstawień na forum szkoły i w zaprzyjaźnionych instytucjach.
Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

Obraz5Obraz4