• Slider Image

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ .

Tegoroczne przedsięwzięcie odbywało się w myśl hasła: “Zróbmy szum wokół wody”, które zostało zaprezentowane przy wejściu do szkoły.

Wszyscy wiemy, że wody pitnej brakuje setkom milinów ludzi.

Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć jak wielką rolę odgrywa woda, że trzeba ją szanować i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Oficjalnie obchody przypadają na dzień
22 marca.