Wiadomości dla rodzica

W Skierniewicach działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Skierniewicach, przy ul. Pomologicznej 12a, czynny:
poniedziałek 9.00 – 16.00
wtorek 13.00 – 20.00
środa 9.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 16.00
piątek 9.00 – 16.00
sobota 9.00 – 13.00
tel. 783 146 789 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu
Ośrodek działa w oparciu o fundusze sprawiedliwości i świadczy pomoc w zakresie:
1. pomocy prawnej
2. wsparcia psychologicznego
3. wsparcia tłumacza i tłumacza języka migowego
4. wsparcia materialnego
5. pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
6. sfinansowania przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi
Do ośrodka mogą się zgłosić osoby pokrzywdzone:
PRZEMOCĄ DOMOWĄ
PRZEMOCĄ FIZYCZNĄ I PSYCHICZNĄ
WYPADKIEM DROGOWYM
PRZESTĘPSTWEM SEKSUALNYM
KRADZIEŻĄ/OSZUSTWEM
POZBAWIENIEM ALIMENTÓW
INNYM PRZESTĘPSTWEM
JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA
Więcej na temat pomocy można uzyskać na stronie:

Zapraszam Państwa do obejrzenia filmików przygotowanych przez
Fundację Dzieci Niczyich na temat klapsów, ale nie tylko.
Pedagog szkolny: Aneta Nowak.

O telefonach komórkowych
O zebraniach z rodzicami – artykuł p. Joanny Jaworskiej-Cichal
Instrukcja obserwacji i pomocy dziecku choremu na cukrzycę
Dyslektyk na lekcji języka obcego
Dyslektyk na lekcji języka obcego

 

 

Artykuły do pobrania:

17. Wady postaw u dzieci

16. Telefony komórkowe

15. Na smyczy

14. Przewodnik dla rodziców. Uzależnienia behawioralne.Patologiczny hazard i internet.

13.Informacja o programie Owoce w szkole

12.Praktyczny poradnik dla rodziców

11.Dyslektyk na lekcji języka obcego

10.Bezpieczny wypoczynek

9. Cukier a mózg

8. Kieszonkowe

7. Zasady i formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów klas III gimnazjum

6. O stresie

5. Europejska karta praw i obowiązków rodziców

4. Rodzina z plusem

3. Co z tym klapsem?

2. Ulotka o turnusie rehabilitacyjnym

1. Informacje o telefonie zaufania

 

10) Prośba do rodziców- przeczytaj

9) List do rodziców- Rzecznik Praw Dziecka 2011/2012-przeczytaj

8) Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/2012- przeczytaj

7) Informator dla rodziców (bezpieczny internet)- przeczytaj

6) Jak sobie radzić ze stresem- przeczytaj

5) Zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego- przeczytaj

4) Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie grypy A/H1N1- przeczytaj

3) List od Pedagoga-Używki-przeczytaj

2) List od pielęgniarki szkolnej-przeczytaj

1) Nowe zagrożenie-dopalcze-art.Pedagoga szkol.-przeczytaj


Szanowni Państwo

 

Pojedyncze przypadki zgłoszone przez rodziców o problemie wszawicy skłoniły nas do zapoznania Państwa z instrukcją postępowania.

Wszawica jest chorobą zakaźną, ale szybko i całkowicie wyleczalną.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka odstąpiono od procedury kontroli czystości głów. Obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości głów bez zgody rodziców.

Przebywanie osób w skupiskach podczas pobytu w szkole, przedszkolu, podczas wypoczynku, wycieczek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci w celu uniknięcia wszawicy:

  • związywanie długich włosów, ewentualnie noszenie krótkich fryzur ułatwiających pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry głowy i włosów, edukowanie i wdrażanie nawyków dzieciom (unikanie cudzych grzebieni, szczotek),
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w  tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie włosów,
  • konieczność systematycznego sprawdzania przez rodziców głów dzieciom.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach należy jak najszybciej zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

W razie potrzeby, przy dużym zasięgu tego problemu trudne do rozwiązania przypadki Dyrektor Szkoły może zwrócić się o ukierunkowanie działań do Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 

Pielęgniarka szkolna