Szkoła Podstawowa – klasy I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASY I 
szkoła podstawowa

Rodzaj zajęć Autor i tytuł podręcznika, nr dopuszczenia do użytku szkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska

„Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”

Nr dop. 80/1/2009

Wyd. MAC Edukacja

Język obcy
nowożytny – język angielski

„New Happy House 1”

Stella Maidment, Lorena Roberts

Nr dop. 41/1/2009

Wyd. Oxford University Press

Zajęcia komputerowe

Elementarz małego informatyka 

Wyd. MAC

280/1/2010

Religia

W domu Bożym i rodzinie Jezusa

Ks. J.Szpet, D. Jackowiak

Księgarnia Św. Wojciecha

Az-11-01/1-2