Szkoła Podstawowa – klasy II

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASY II
szkoła podstawowa

Rodzaj zajęć Autor i tytuł podręcznika, nr dopuszczenia do użytku szkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska

„Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”

Nr dop. 80/2/2010

Wyd. MAC Edukacja

Język obcy
nowożytny – język angielski

L. Roberts „New Happy House 2”

podręcznik dla szkoły podstawowej

Nr dop. 41/2/2009

Wyd. Oxford University Press

Zajęcia komputerowe

Elementarz małego informatyka 2

Wyd. MAC

280/2/2011

Religia

Bliscy Sercu Jezusa

Księgarnia Św. Wojciecha

J. Szpet, D. Jackowiak

Az-12-01/1-2