Szkoła Podstawowa – klasy III

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASY III
szkoła podstawowa

Rodzaj zajęć Autor i tytuł podręcznika, nr dopuszczenia do użytku szkolnego
Edukacja wczesnoszkolna

J.Faliszewska

"Odkrywam siebie i świat"Ja i moja szkoła.

Nr dop. 80/3/2010

wyd. Mac Edukacja

 

Język obcy
nowożytny – język angielski

New Happy House 3

podręcznik do szkoły podstawowej

Nr dop. 41/3/2009

Wyd. Oxford 

Religia

Jezusowa wspólnota serc

J.Szpet, D.Jackowiak

Księgarnia Św. Wojciecha

Az-13-01/1-2

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym cz.3

Wyd. Helion

Nr dop. 84/3/2009