Szkoła Podstawowa – klasy V

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASY V 
szkoła podstawowa

Rodzaj zajęć Autor i tytuł podręcznika, nr dopuszczenia do użytku szkolnego
Język polski

„Między nami"

A. Łuczak, A. Murdzek

Wyd. GWO

Nr dop. 180/02

podręcznik + ćwiczenia

Język angielski

Hot Spot 1, 2

C. Granger, C. Stamet

Nr dop. 19/09/S Hot Spot 1

Nr dop. 218/2/2009 Hot Spot 2

Wyd. MacMillan

podręcznik + ćwiczenia

Muzyka

Muzyka i my

U. Smoczyńska, K. Jakóbczyk-Drążek

Wyd. WSiP

Nr dop. 27/00

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Plastyka

Plastyka

S.Stopczyk, B.Neubart

Wyd. WSiP

Nr dop. 262/99

Historia

"My i historia" podręcznik +ćwiczenia

W. Surdyk – Fertsch

Wyd. szkolne PWN (Demart)

Nr dop. 307/03 

Przyroda

Przyroda dla klasy V + ćwiczenie

J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

Wyd. Nowa Era

Nr dop. 225/00

Matematyka

Matematyka 5 + ćwiczenia

M.Dobrowolska, M.Jucewicz

Wyd. GWO

Nr dop. 61/02/09/S

Informatyka

Informatyka cz.I zeszyt ćwiczeń

B.C. Staneccy

Wyd. Stan-Pol

Religia

Umiłowani w Jezusie Chrystusie

ks. J.Szpet, D.Jackowiak

Księgarnia Świętego Wojciecha

AZ-22-01/1-2