Szkoła Podstawowa – klasy VI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASY VI
szkoła podstawowa

Rodzaj zajęć Autor i tytuł podręcznika, nr dopuszczenia do użytku szkolnego
Język polski

„Między nami"

A. Łuczak, A. Murdzek

Wyd. GWO

Nr dop. 245/03

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Język angielski

Hot Spot 3 + zeszyt cwiczeń

Colin Granger

Wyd. MacMillan

Nr dop. 218/3/2010

Muzyka

"Muzyka i my" 

R.Rataj, W. Sołtysiak

Wyd. WSiP

Nr dop. 17/01

tylko podręcznik bez zeszytu ćwiczeń

Plastyka

Plastyka dla klasy 4-6

S.Stopczyk, B. Neubart

WSiP

  Nr dop. 290/00

Historia

"My i historia" podręcznik + ćwiczenia

B. Olszewska, W.Surdyk-Fretsch

Wyd.Szkol. PWN (Demart)

Nr dop. 12/05

Przyroda

Przyroda dla klasy VI

A. Czerny, M. Lach, K. Grzybowska-Mnich

Wyd. Nowa Era

Nr dop. 192/01

Matematyk

 Matematyka 6 podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

A. Dobrowolska. M.Jucewicz, M.Karpiński

Wyd. GWO

Nr dop. 61/3/10/S

 

Informatyka

Informatyka cz.II -zeszyt ćwiczeń

B.C. Staneccy

Wyd. Stan-Pol

Technika

Karta rowerowa- zeszyt ćwiczeń

B. C. Staneccy

Wyd. Stan-Pol

Religia

Uświęceni w Duchu Świętym

J.Szpet, D. Jackowiak

Księgarnia Świętego Wojciecha

Nr dop. AZ-23-01/1-2