Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Anna Michalak-Wydra
I Z-ca Barbara Jędrycha
II Z-ca Konrad Cetelman
Sekretarz Renata Kopacka
Skarbnik Lidia Rodziewicz

Komisja rewizyjna
Agnieszka Supera
Anna Piechota
Anna Klimczak

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest także poprzez portal Librus

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP  81 1020 4580 0000 1902 0132 2536

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 60 zł (jedno dziecko w szkole)

40 zł (drugie dziecko w szkole)

Regulamin Rady Rodziców

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2018/2019

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2017/2018

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2016/2017

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012/2013