Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach


Wnioski w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej szkoły.
Podpisane przez obojga rodziców dokumenty należy składać w wyznaczonych terminach przy wejściu głównym do szkoły.
 

zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 28.01.2021

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9

Kryteria naboru do Szkoły Podstawowej nr 9

Karta zgłoszenia kandydata z obwodu szkoły

Wniosek-o-przyjęcie-dla-kandydatów-spoza-obwodu-szkoły

Oświadczenie woli przyjęcia do SP 9

Oświadczenie o odległości do szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły

Oświadczenie – krewni