Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach


Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/202 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice nr 9.2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 

Kryteria naboru do Szkoły Podstawowej nr 9

Oświadczenie woli przyjęcia do SP 9

Wniosek o przyjęcie dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Karta zgłoszenia kandydata z obwodu szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły

Oświadczenie – odległość do szkoły

Oświadczenie – krewni