Samorząd Uczniowski

 
W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski w składzie:
PRZEWODNICZĄCY Bartosz Foks 2c
WICEPRZEWODNICZĄCY Alicja Więcek 3b
SEKRETARZ Wiktoria Czapnik 3c
Opiekunami Samorządu są P. Konrad Skoneczny, P. Magdalena Biskupska-Duda P. Joanna Szwajkosz